affirm

 1. Verb iddia etmek, teyit etmek.
  He affirmed that he was innocent: Suçsuz olduğunu iddia etti.
  to
  affirm one's loyalty to one's country: bir kimsenin vatanına sadakatini teyit etmek.
 2. Verb onaylamak, tasdik etmek.
  Congress affirmed the treaty the President had made: Başkanın yaptığı andlaşmayı Kongre onayladı.
 3. Verb doğrulamak, beyan/tasdik/kabul etmek.
sözleşmeyi tasdik etmek Verb
bir kararı teyit etmek Verb
kararı doğrulamak Verb
alt mahkemenin kararını tasdik etmek Verb
kısmen onamak Verb, Law
yeminle beyan etmek Verb
birine bir şeyi temin etmek Verb
kalıbını basmak Verb
kararı onamak Verb, Law
yeminle beyan etmek Verb