against receipt

  1. makbuz mukabilinde
  2. makbuz karşılığında