agree concerning sth

  1. Verb aynı fikirde olmak
  2. Verb bir konuda biriyle anlaşmak