agree concerning sth

  1. Fiil aynı fikirde olmak
  2. Fiil bir konuda biriyle anlaşmak