agree on something in writing

  1. Verb yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak