1. Noun, Chemistry itriyum
  2. (Japonya'da) yen, Japon lirası.
  3. dizi veya sırada 25'inci (I atlanırsa 24'üncü).
  4. Electronics admitans.
  5. Chemistry ytrium'un (itriyum) simgesi.
  6. bilinmeyen işareti.
  7. (Kartezyen koordinatlarda) y (ordinat) ekseni, düşey konaç.
güvenemeyerek.
-y
“-cik, -ceğiz/-cağız”. Sevgi ifade eden küçültme takısı.
doggie: köpekçik.
birdie: kuşcağız. Suffix
-y
“-li/-lı”: aidiyet, mensubiyet bildirir.
towny: şehirli. Suffix
-y
sıfatların sonuna takılarak o nitelikteki şey/kimse anlamı verir:
cutie: zarif/hoş şey.
toughie:
dikkafalı/âsi/serkeş kimse.
Suffix
-y
(bazen
-ey) " … gibi, …'e benzer" anlamı katar:
clagey, glassy, watery gibi. Suffix
-y
(bazen
-ey, -ie) "ufak, küçük, minicik, mini mini, -cik vb. anlamları katar:
pussy, Billy, kiddy, doggy gibi. Suffix
-y
sevgi ve yakınlık ifade eden sözlerde geçer:
sweety, daddy gibi. Suffix
-y
"-lik/lık/lük/luk" sonekleri ile sanat ve meslek adları, fiilden türemiş adlar vb. oluşturur:
carpentry,
inquiry, infamy, cookery, jealousy, beggary gibi.
Suffix
y-
halen kullanılmayan bazı sözcüklerde ön ek:
ywis gibi. Özellikle
past participle eki:
yclad gibi. Prefix
dikey eksen
eril kromozom: erkeklik özelliğini taşıyıp soydan soya geçiren kromozom. X chromosome Noun
İngilizce alfabenin 25'inci harfi. Noun
y harfinin çeşitli talâffuzlarından herbiri:
yet, city, rhythm gibi. Noun
Y şeklinde çatal nesne: yol ayrımı vb.. Noun
yazılı/basılı Y veya y harfi. Noun
matbaada y harfi kalıbı. Noun
Y.
Young Men's Christian Association.
Y.
Young Men's Hebrew Association.
Y.
Young Women's Christian Association.
Y.
Young Women's Hebrew Association.
= Young Men's Christian Association.
= Young Men's Hebrew Association.
Yukon Territory.
= Young Women's Christian Association.
. = Young Women's Hebrew Association.
gemi marangozu
gemi mürettebatı
gemi boşaltma günleri Noun
gemi imdat sinyali
geminin yükü
geminin ambarı
gemi müdürü
bir gemide sürekli bulunan taşınabilir eşya
gemi seyir defteri
geminin seyir defteri
bir gemideki yolcuların listesi
yük yüklenince kaptana verilen belge
geminin tanınma işareti
evrak ve kitaplar Noun
gemide bulunması gerekli belge
sefer esnasında meydana gelen olayları resmen bildiren belge
geminin yan tarafı
gemi tescil belgesi
gemi raporu
gemi deposu Noun
bir gemiyi havuza almak Verb
yelkenleri fora etmek Verb
bir önergeyi X oya karşı Y oyla reddetmek Verb
bir gemiyi uzun bir yolculuk için donatmak Verb
Fenalık düşünen kahrolsun. (Order of the Garter'in simgesözü).
bir gemiyi gidiş-dönüş yolculuğu için sigorta etmek Verb
bir gemiyi onarmak Verb
bir gemiyi kaderine bırakmak Verb
gemiye parça eşya yüklemek Verb
gemiyi palamarlamak Verb
gemiyi tarafsız bayrak ile maskelemek Verb
gemiyi doka almak Verb
bir gemiyi kayıp yazmak Verb
bir gemiyi hizmete almak Verb
gemiyi limana sokmak Verb
bir gemiyi karaya oturtmak Verb
boğa güreşi yapılan stadyumda orta fiyatla oturacak yer
gemiye erzak almak Verb
gemiyi yüklemek Verb
= New York.
= New York City.
  1. twenty eighth letter of the Turkish alphabet

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Latin asıllı ... sekizinci harfi
  2. İtriyum elementinin ... sembolünden biri