agree to

  1. razı olmak, muvafakat etmek, kabul etmek, hak vermek.
    Do you agree to the conditions? Şartları kabul ediyor musunuz?
yanaşmak Verb
uzlaşmaya yanaşmak Verb
bir planı bazı şartlarla kabul etmek Verb
bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak Verb
iknaya/kandırmaya çalışmaktan vazgeçmek.
farklı fikirlere sahip olduklarını kabul etmek Verb
fikir ayrılığını kabul etmek Verb
farklı düşündüklerini kabul etmek Verb
fikir ayrılığında uzlaşmak Verb
fikir ayrılığında anlaşmak Verb
birşeyi yapmayı kabul etmek Verb
birşeyi yapmaya razı olmak Verb
birşeyi yapmaya razı gelmek Verb
ağız birliği etmek Verb
râzı etmek Verb