1. razı olmak, muvafakat etmek, kabul etmek, hak vermek.
    Do you agree to the conditions? Şartları kabul ediyor musunuz?
yanaşmak Fiil
uzlaşmaya yanaşmak Fiil
bir planı bazı şartlarla kabul etmek Fiil
bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak Fiil
iknaya/kandırmaya çalışmaktan vazgeçmek.
farklı fikirlere sahip olduklarını kabul etmek Fiil
fikir ayrılığını kabul etmek Fiil
farklı düşündüklerini kabul etmek Fiil
fikir ayrılığında uzlaşmak Fiil
fikir ayrılığında anlaşmak Fiil
birşeyi yapmayı kabul etmek Fiil
birşeyi yapmaya razı olmak Fiil
birşeyi yapmaya razı gelmek Fiil
ağız birliği etmek Fiil
râzı etmek Fiil