agree upon sth

  1. Verb bir konuda biriyle anlaşmak
  2. Verb aynı fikirde olmak