aid memory

  1. Verb anımsamaya yardım etmek
belleteç
anımsamaya yardım eden şey