alignment

  1. Noun diz(il)me, sıraya koyma/girme, sırala(n)ma, hizaya getirme/gelme.
  2. Noun sıra, saf, dizi, hiza.
  3. Noun (bir elektronik devreyi) ayarlama, akord.
    This radio is out of alignment = alinement: Bu radyonun ayarı/akordu bozuk.
  4. Noun (yol/demiryolu için) toprak tesviyesi.
  5. Noun, Archeology sıralanmış dikili taşlar/menhirler
  6. çizit, nomogram.
ortalama Information Technology
iki noktaya göre hizalama Information Technology
virgüle göre hizalama Information Technology
ondalık ayırıcıya göre hizalama Information Technology
çarpı yanılması
hizalama yanlışı
yol yönelişi
sola yaslama Information Technology
para kurunu ayarlama
parti gruplaşması
Sağa yaslama Information Technology
rot ayarı Noun, Transport
rot-balans ayarı Noun, Transport