1. İsim diz(il)me, sıraya koyma/girme, sırala(n)ma, hizaya getirme/gelme.
  2. İsim sıra, saf, dizi, hiza.
  3. İsim (bir elektronik devreyi) ayarlama, akord.
    This radio is out of alignment = alinement: Bu radyonun ayarı/akordu bozuk.
  4. İsim (yol/demiryolu için) toprak tesviyesi.
  5. İsim, Arkeoloji sıralanmış dikili taşlar/menhirler
  6. çizit, nomogram.
ortalama Bilgi Teknolojileri
iki noktaya göre hizalama Bilgi Teknolojileri
virgüle göre hizalama Bilgi Teknolojileri
ondalık ayırıcıya göre hizalama Bilgi Teknolojileri
çarpı yanılması
hizalama yanlışı
yol yönelişi
sola yaslama Bilgi Teknolojileri
para kurunu ayarlama
parti gruplaşması
Sağa yaslama Bilgi Teknolojileri
rot ayarı İsim, Ulaşım
rot-balans ayarı İsim, Ulaşım