all-out

  1. Adjective var gücüyle/kuvvetiyle, bütün varlığı ile, tüm, bütün, toptan, topyekûn.
    He made an all-out effort
    to win: Kazanmak için var gücüyle çalıştı.
    all-out war: topyekûn savaş.
büyük çaba
topyekun mücadele Adjective
bütün güçleriyle, büyük gayretle, alabildiğine.
They went all out to finish on time: Vaktinde
bitirebilmek için bütün güçleriyle çalıştılar.