allegation

  1. Noun iddia
  2. Noun iddia, ispatsız olarak ileri sürülen iddia.
  3. Noun, Law sav, bir davada ileri sürülen ve ispatı gereken iddia.
  4. Noun özür, bahane, mazeret.
bir suçlamayı kabullenmek Verb
bir ithamı kabullenmek Verb
irtikâp iddiası
bir davada karşı tarafın cevap vermemesi durumunda gıyabi karar alınmasını öngören iddianame
bir suçlamayı inkâr etmek Verb
bir ithamı inkâr etmek Verb
alternatif iddia veya suçlama
yersiz iddia
bir ithamda bulunmak Verb
bir suçlamada bulunmak Verb
anlaşmazlığın esasıyla ilgili iddia
bir davada nihai kararı etkileyen
delilsiz iddia Noun, Law
esas iddia
bir iddiayı destekleyici belgeler ibraz etmek Verb
bir iddiayı (mahkemece) varit görmek Verb
karının nafaka talebiyle verdiği kocanın mallarını bildiren beyanname