1. İsim iddia
  2. İsim iddia, ispatsız olarak ileri sürülen iddia.
  3. İsim, Hukuk sav, bir davada ileri sürülen ve ispatı gereken iddia.
  4. İsim özür, bahane, mazeret.
bir suçlamayı kabullenmek Fiil
bir ithamı kabullenmek Fiil
irtikâp iddiası
bir davada karşı tarafın cevap vermemesi durumunda gıyabi karar alınmasını öngören iddianame
bir suçlamayı inkâr etmek Fiil
bir ithamı inkâr etmek Fiil
alternatif iddia veya suçlama
yersiz iddia
bir ithamda bulunmak Fiil
bir suçlamada bulunmak Fiil
anlaşmazlığın esasıyla ilgili iddia
bir davada nihai kararı etkileyen
delilsiz iddia İsim, Hukuk
esas iddia
bir iddiayı destekleyici belgeler ibraz etmek Fiil
bir iddiayı (mahkemece) varit görmek Fiil
karının nafaka talebiyle verdiği kocanın mallarını bildiren beyanname