amend a passage in a book

  1. Verb bir kitaptaki bazı yerleri değiştirmek