amnestic

  1. Adjective bellek yitir(t)ici, hafıza kaybına/unutkanlığa sebep olan.