amnesty

  1. Noun, Law af
  2. Noun genel/umumî af.
  3. Noun genel af kanunu.
  4. Noun geçmiş anlaşmazlıkları unutma.
    Agreeing to a mutual amnesty, they renewed their friendship: Geçmiş
    anlaşmazlıkları unutarak arkadaşlıklarını yenilediler.
  5. Noun genel af ilân etmek, toptan affetmek.
genel af kapsamına girmek Verb
genel af Noun, Law
genel af çıkarmak Verb
genel af çıkarmak Verb
özel af Noun, Law
vergi affı
genel af için oy vermek Verb
hükümetlerin insan haklarını ihlal fiillerini araştıran ve dinsel veya siyasal nedenlerden hapsedilmiş
kişilerin tahliyesine çalışan bağımsız uluslara
UAÖ Proper Name, Organizations
Uluslararası Af Örgütü Proper Name, Organizations
genel af kanunu
genel af emri
ilave af Noun, Competition Law
Kabahatlerin Affı Kanunu Proper Name, Law