1. İsim, Hukuk af
  2. İsim genel/umumî af.
  3. İsim genel af kanunu.
  4. İsim geçmiş anlaşmazlıkları unutma.
    Agreeing to a mutual amnesty, they renewed their friendship: Geçmiş
    anlaşmazlıkları unutarak arkadaşlıklarını yenilediler.
  5. İsim genel af ilân etmek, toptan affetmek.
genel af kapsamına girmek Fiil
genel af İsim, Hukuk
genel af çıkarmak Fiil
genel af çıkarmak Fiil
özel af İsim, Hukuk
vergi affı
genel af için oy vermek Fiil
UAÖ Özel Isim, Kurum İsimleri
Uluslararası Af Örgütü Özel Isim, Kurum İsimleri
hükümetlerin insan haklarını ihlal fiillerini araştıran ve dinsel veya siyasal nedenlerden hapsedilmiş
kişilerin tahliyesine çalışan bağımsız uluslara
genel af kanunu
genel af emri
ilave af İsim, Rekabet Hukuku
Kabahatlerin Affı Kanunu Özel Isim, Hukuk