amortization of discount on funded debt

  1. söz konusu mali döneme düşecek şekilde
  2. uzun vadeli borç yükümlülüklerine mahsuben iskonto ve giderlerin belli bir oranına tekabül etmek üzere
    her mali dönemde gelire bindirilen meblağ