1. Conjunction “a” belirsiz tanımlığının sesli harfle başlayan sözcükler önünde aldığı şekil.
  an event, an apple,
  an honor, an historian gibi.
 2. Conjunction (bkz: and ).
 3. Conjunction (bkz: if )
davanın düşmesi Noun, Law
davanın kabulü Noun, Law
iddianamenin kabulü Noun, Criminal Law
başağrısı Noun
maaş zammı almak için işverene yaklaşmak Verb
bir işte biriyle ortaklığa girişmek Verb
borcun nakli Noun, Civil Law
vatanının medar-ı iftiharı (övünç kaynağı) olmak Verb
alacaklılarıyla anlaşmaya varmak Verb
dava açmak Verb, Law
bir girişimi himaye etmek Verb
hayatını bir fikre adamak Verb
bir mülkü oğluna devretmek Verb
tasarılarını dinleyicilere anlatmak Verb
bürodaki görevinıyapmak Verb
bürodaki işinıyapmak Verb
kısas Noun, Religion-Faith
ihtiyatla bir anlaşmaya doğru gitmek Verb
resmi bir forma adını yazmak Verb
coşkularına bir boşaltma yolu bulmak Verb
rakibine karşı avantaj elde etmek Verb
bir fikri kafasına çakmak Verb
bir fikiri kafasına takmak Verb
aklına olmayacak şey getirmek Verb
vasiliğinin hesabını vermek Verb
bir siparişi karşılamak için titiz davranmak Verb
siparişi karşılamak için titiz davranmak Verb
tutkulu bir konuşmada duygularını ifade etmek Verb
el inde boş bir ev olmak Verb
elinde boş bir ev olmak Verb
kendine fazla önem vermek Verb
menfaatlerini gözetmek Verb
menfaatlerini gözetmek Verb
konuşma özürlü olmak Verb
kendine ait geliri olmak Verb
kendi ayrı geliri olmak Verb
en önemli habere/delile sahip olmak.
eski kitaplarını tavan arasına koymak Verb
gizli bir kozu olmak Verb
çağına damgasını vurmak Verb
adını bir girişime vermek Verb
yeteneklerine uygun bir iş aramak Verb
kazada hayatıni kaybetmek Verb
alacaklılarıyla anlaşmaya varmak Verb
düşmanlığını dostluk maskesi ardına gizlemek Verb
suçun niteliği Noun, Criminal Law
ayrıcalıklarından hiçbir şey feda etmemek Verb
birine işine iştirak etmesini teklif etmek Verb
kendi adına hesap açmak Verb
bütün ticaret kredilerini bir hesaba ödemek Verb
matbaa harfi bir adresi matbaa harfleriyle yazmak adını matbaa harfleriyle
(okulda) okumasını tamamlamak Verb
Mushaf Proper Name, Religion-Faith
Kuran tilaveti Proper Name, Religion-Faith
Kuran kursu Proper Name, Religion-Faith
masraflarının hesabını vermek Verb
mirastan (bir terekedeki hakkından) vazgeçmek Verb
birinin pistonu ile bir mevkie geçmek Verb
mühendis olmayı kafasına koymak Verb
emlakteki bir hakkını devretmek Verb
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Verb
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Verb
suçun manevi unsurları Noun, Criminal Law
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
soyu eski bir aileden gelmek Verb
davanın nakli Noun, Law
bir girişimde şansını denemek Verb
yıllık, senelik, yılda, senede.
He gets $60000 per annum: Yılda $60000 alıyor.
Kur'an Proper Name, Religion-Faith
Kuran Proper Name, Religion-Faith
Şian Noun, Place Names
Habeş Noun
militan
kucak dolusu
avusturalyalı
Avusturyalı
kutup
tutulum çemberi
mısırlı
kusturucu
Habeş Noun
söktürücü
Kısasa kısas, dişe diş, kana kan, (intikam maksadıyla) aynen mukabele.
saatte ortalama 90 km . sürat
hintli
ıraklı
eğilme
ağababa
zıpçıktı
an.
= yılında.
bir soruya yanıt vermek Verb

am not, are not, is not, has not” sözcüklerinin kısaltılmışı.
ain't
tutum takınmak Verb
bir fikir ileri sürmek Verb
bir hesap kalemini kabul etmek Verb
bir hesap kaleminıkabul etmek Verb
mirasçı tayin etmek Verb
bir atamayı yerinde bulmak Verb
görüşme ayarlamak Verb
bir sözleşmenin feshi Noun
alkışlamak Verb
ihlâl nedeniyle dava açmak Verb
bir ihlâl davası açmak Verb
hastaneye yeni pavyon eklemek Verb
seçim çağrısı
bir yükümlülüğü kaldırmak Verb
belli bir ürün ticareti yapmak Verb
kalemi hesaptan indirmek Verb
bir kalemi hesaptan indirmek Verb
siparişi yerine getirmek Verb
bir yükümlülükten kaçmak Verb
bir fikre katılmak Verb
icraya koymak Verb
hesaptaki bir kalemde tahrifat yapmak Verb
ihtiyati tedbir alınması için başvuruda bulunmak Verb
tahminde bulunmak Verb
irtifak hakkı verme
bir siparişin yerine getirilmesi
bir şirkette payı olmak Verb
bir mirasta payı olmak Verb
bir sözleşmeyi uygulamak Verb
bir sanayinin yeni doğmakta oluşu
bir ithamname vermek Verb
hayvanca
bir gayri menkulün sınırları Noun
(US) bir stoku tasfiye etmek Verb
dekont çıkarmak
hesap ekstresi çıkarmak Verb
bir maldan indirim yapmak Verb
bir iddiada bulunmak Verb
gezintiye çıkmak Verb
çoğunda, … ce, pek çok, müteaddit.
For many a day it rained: Günlerce yağmur yağdı (günlerin çoğu
yağmurlu geçti).
as many: aynı sayıda.
I saw 3 plays in as many days: 3 günde 3 temsil seyrettim.
menkul değerlerin pazarlanması
kaza geçirmek Verb
bir kalemi bir hesaba geçirmek Verb
bir hesaba yapılan ödeme
buluşa güncellik kazandırmak Verb
bir sorunu olduğundan önemsiz göstermek Verb
suç işlenirken orada bulunmadığını iddia etmek Verb
bir aktrisi sahneye çıkarmak Verb
hadise çıkarmak Verb
çift ikramiyeli işlem fiyatı
vurgu yapmak Verb
(US) sınava girmeye hak kazanmış olma
bir düşünce izhar etmek Verb
gelecekteki bir miras hakkından vazgeçme
yeniden yapılan seçim
bir anlaşmanın ifası Noun
hesaptan bir kalemi silmek Verb
hesaptan bir kalem silmek Verb
hesaptan bir kalemi silmek Verb
bir mirastaki pay
bir zarfın üstüne adres basmak Verb
bir zarfın üzerine adres basmak Verb
deneme konusu
bir mevkide tutunmak Verb
bir memura sadakat yemini ettirmek Verb
bir girişimde mali iştiraki olmak Verb
 1. breath
 2. minute
 3. sec
 4. span
 5. twinkling
 6. wink
 7. moment
 8. instant
 9. split second
 10. mind
 11. where
sagacity Noun
Quran school Proper Name, Religion-Faith
Quran recitation Proper Name, Religion-Faith
at the last minute Adverb
YANLIŞ: in the last minute Adverb
still
accessorily Adverb, Law
at any moment
zero hour
census moment
Qur'an Proper Name, Religion-Faith
Quran Proper Name, Religion-Faith
Koran Proper Name, Religion-Faith
precise moment
inauspicious moment
tradition
form
old-school
early answer

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Farsça ve ... çoğul eki
 2. Şu
 3. İsimden isim yapma eki
 4. Zamânın bölünemeyecek ... lahza, dem
 5. Güzellik, alım, câzibe
 6. Dimağ, zihin
 7. Türkçe -den ekinin karşılığı olan ve ... fonksiyonunda birleşik şekiller yapar