1. Bağlaç “a” belirsiz tanımlığının sesli harfle başlayan sözcükler önünde aldığı şekil.
  an event, an apple,
  an honor, an historian gibi.
 2. Bağlaç (bkz: and ).
 3. Bağlaç (bkz: if )
davanın düşmesi İsim, Hukuk
davanın kabulü İsim, Hukuk
iddianamenin kabulü İsim, Ceza Hukuku
başağrısı İsim
maaş zammı almak için işverene yaklaşmak Fiil
bir işte biriyle ortaklığa girişmek Fiil
borcun nakli İsim, Medeni Hukuk
vatanının medar-ı iftiharı (övünç kaynağı) olmak Fiil
alacaklılarıyla anlaşmaya varmak Fiil
dava açmak Fiil, Hukuk
bir girişimi himaye etmek Fiil
hayatını bir fikre adamak Fiil
bir mülkü oğluna devretmek Fiil
tasarılarını dinleyicilere anlatmak Fiil
bürodaki görevinıyapmak Fiil
bürodaki işinıyapmak Fiil
kısas İsim, Din ve İnanç
ihtiyatla bir anlaşmaya doğru gitmek Fiil
resmi bir forma adını yazmak Fiil
coşkularına bir boşaltma yolu bulmak Fiil
rakibine karşı avantaj elde etmek Fiil
bir fikri kafasına çakmak Fiil
bir fikiri kafasına takmak Fiil
aklına olmayacak şey getirmek Fiil
vasiliğinin hesabını vermek Fiil
bir siparişi karşılamak için titiz davranmak Fiil
siparişi karşılamak için titiz davranmak Fiil
tutkulu bir konuşmada duygularını ifade etmek Fiil
el inde boş bir ev olmak Fiil
elinde boş bir ev olmak Fiil
kendine fazla önem vermek Fiil
menfaatlerini gözetmek Fiil
menfaatlerini gözetmek Fiil
konuşma özürlü olmak Fiil
kendine ait geliri olmak Fiil
kendi ayrı geliri olmak Fiil
en önemli habere/delile sahip olmak.
eski kitaplarını tavan arasına koymak Fiil
gizli bir kozu olmak Fiil
çağına damgasını vurmak Fiil
adını bir girişime vermek Fiil
yeteneklerine uygun bir iş aramak Fiil
kazada hayatıni kaybetmek Fiil
alacaklılarıyla anlaşmaya varmak Fiil
düşmanlığını dostluk maskesi ardına gizlemek Fiil
suçun niteliği İsim, Ceza Hukuku
ayrıcalıklarından hiçbir şey feda etmemek Fiil
birine işine iştirak etmesini teklif etmek Fiil
kendi adına hesap açmak Fiil
bütün ticaret kredilerini bir hesaba ödemek Fiil
matbaa harfi bir adresi matbaa harfleriyle yazmak adını matbaa harfleriyle
(okulda) okumasını tamamlamak Fiil
Mushaf Özel Isim, Din ve İnanç
Kuran tilaveti Özel Isim, Din ve İnanç
Kuran kursu Özel Isim, Din ve İnanç
masraflarının hesabını vermek Fiil
mirastan (bir terekedeki hakkından) vazgeçmek Fiil
birinin pistonu ile bir mevkie geçmek Fiil
mühendis olmayı kafasına koymak Fiil
emlakteki bir hakkını devretmek Fiil
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Fiil
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Fiil
suçun manevi unsurları İsim, Ceza Hukuku
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
soyu eski bir aileden gelmek Fiil
davanın nakli İsim, Hukuk
bir girişimde şansını denemek Fiil
yıllık, senelik, yılda, senede.
He gets $60000 per annum: Yılda $60000 alıyor.
Kur'an Özel Isim, Din ve İnanç
Kuran Özel Isim, Din ve İnanç
Şian İsim, Yer İsimleri
Habeş İsim
militan
kucak dolusu
avusturalyalı
Avusturyalı
kutup
tutulum çemberi
mısırlı
kusturucu
Habeş İsim
söktürücü
Kısasa kısas, dişe diş, kana kan, (intikam maksadıyla) aynen mukabele.
saatte ortalama 90 km . sürat
hintli
ıraklı
eğilme
ağababa
zıpçıktı
an.
= yılında.
bir soruya yanıt vermek Fiil

am not, are not, is not, has not” sözcüklerinin kısaltılmışı.
ain't
tutum takınmak Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
bir hesap kalemini kabul etmek Fiil
bir hesap kaleminıkabul etmek Fiil
mirasçı tayin etmek Fiil
bir atamayı yerinde bulmak Fiil
görüşme ayarlamak Fiil
bir sözleşmenin feshi İsim
alkışlamak Fiil
ihlâl nedeniyle dava açmak Fiil
bir ihlâl davası açmak Fiil
hastaneye yeni pavyon eklemek Fiil
seçim çağrısı
bir yükümlülüğü kaldırmak Fiil
belli bir ürün ticareti yapmak Fiil
kalemi hesaptan indirmek Fiil
bir kalemi hesaptan indirmek Fiil
siparişi yerine getirmek Fiil
bir yükümlülükten kaçmak Fiil
bir fikre katılmak Fiil
icraya koymak Fiil
hesaptaki bir kalemde tahrifat yapmak Fiil
ihtiyati tedbir alınması için başvuruda bulunmak Fiil
tahminde bulunmak Fiil
irtifak hakkı verme
bir siparişin yerine getirilmesi
bir şirkette payı olmak Fiil
bir mirasta payı olmak Fiil
bir sözleşmeyi uygulamak Fiil
bir sanayinin yeni doğmakta oluşu
bir ithamname vermek Fiil
hayvanca
bir gayri menkulün sınırları İsim
(US) bir stoku tasfiye etmek Fiil
dekont çıkarmak
hesap ekstresi çıkarmak Fiil
bir maldan indirim yapmak Fiil
bir iddiada bulunmak Fiil
gezintiye çıkmak Fiil
çoğunda, … ce, pek çok, müteaddit.
For many a day it rained: Günlerce yağmur yağdı (günlerin çoğu
yağmurlu geçti).
as many: aynı sayıda.
I saw 3 plays in as many days: 3 günde 3 temsil seyrettim.
menkul değerlerin pazarlanması
kaza geçirmek Fiil
bir kalemi bir hesaba geçirmek Fiil
bir hesaba yapılan ödeme
buluşa güncellik kazandırmak Fiil
bir sorunu olduğundan önemsiz göstermek Fiil
suç işlenirken orada bulunmadığını iddia etmek Fiil
bir aktrisi sahneye çıkarmak Fiil
hadise çıkarmak Fiil
çift ikramiyeli işlem fiyatı
vurgu yapmak Fiil
(US) sınava girmeye hak kazanmış olma
bir düşünce izhar etmek Fiil
gelecekteki bir miras hakkından vazgeçme
yeniden yapılan seçim
bir anlaşmanın ifası İsim
hesaptan bir kalemi silmek Fiil
hesaptan bir kalem silmek Fiil
hesaptan bir kalemi silmek Fiil
bir mirastaki pay
bir zarfın üstüne adres basmak Fiil
bir zarfın üzerine adres basmak Fiil
deneme konusu
bir mevkide tutunmak Fiil
bir memura sadakat yemini ettirmek Fiil
bir girişimde mali iştiraki olmak Fiil
 1. breath
 2. minute
 3. sec
 4. span
 5. twinkling
 6. wink
 7. moment
 8. instant
 9. split second
 10. mind
 11. where
sagacity İsim
Quran school Özel Isim, Din ve İnanç
Quran recitation Özel Isim, Din ve İnanç
at the last minute Zarf
YANLIŞ: in the last minute Zarf
still
accessorily Zarf, Hukuk
at any moment
zero hour
census moment
Qur'an Özel Isim, Din ve İnanç
Quran Özel Isim, Din ve İnanç
Koran Özel Isim, Din ve İnanç
precise moment
inauspicious moment
tradition
form
old-school
early answer

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Farsça ve ... çoğul eki
 2. Şu
 3. İsimden isim yapma eki
 4. Zamânın bölünemeyecek ... lahza, dem
 5. Güzellik, alım, câzibe
 6. Dimağ, zihin
 7. Türkçe -den ekinin karşılığı olan ve ... fonksiyonunda birleşik şekiller yapar