angle for something

  1. Verb dolambaçlı yollardan birşey istemek
  2. Verb birşeyi ima etmek
  3. Verb lafı bir yere getirmeye çalışmak
  4. Verb birşey peşinde olmak
  5. Verb birşey için kıvranmak
  6. Verb birşey için can atmak