antithetical

  1. antithetic ile ayni anlama gelir. aykırı, çelişik, çatışık, karşısavcıl, karşıtlı, zıt, tezatlı.