anxious to (in resolutions)

  1. arzu ederek; isteyerek (ilke kararlarında)