any one

  1. her hangi
herkes, herhangi bir kimse. Pronoun
kendi eğilimini izlemek Verb
bir sevkıyat için açık teminat tahtında beyan edilen azami meblağ
emtea sigortacısının flotan poliçe tahtında bir mahal itibariyle rizikoya maruz kaldığı azami miktar
tek taraflı fesih fesh
Kimse yok mu?
kimsenin ruhu duymaz, kim kime dum duma.
üzerinde hiç parası olmamak Verb