apparently

  1. görünüşe göre, zahiren, meğer, herhalde, görülüyor ki, anlaşılıyor ki, galiba.
    I wasn't there, but
    apparently she tried to drown him: Ben orada değildim, fakat görünüşe göre onu boğmaya yeltenmiş.
    “Did he succeed?” “ apparently not” “Başarmış mı?” “Galiba başaramamış.”
    apparently she never got my letter after all: Meğer mektubumu hiç almamış.
legal görünümlü Adjective
Öyle gözüküyor.
Görünen o ki, ... Adverb
Anlaşılan, ... Adverb
(birinin) bir haberi ilk kez duymak Verb
benzer görünen davaları birbirinden tefrik etmek Verb