appear for the defendant

  1. Verb davalıyı savunmak için mahkemeye çıkmak