approach one's employer about an increase in salary

  1. Verb maaş zammı almak için işverene yaklaşmak