appropriate unlawfully

  1. Verb kanuna aykırı olarak temellük etmek
birinin ticari markasını haksız olarak kullanmak Verb