approval

  1. Noun, Civil Law onay
  2. Noun onay(lama), tasdik/tasvip (etme).
    He gave his approval for the project = The project met with (or
    received/won) his approval:: Projeyi onayladı.
  3. Noun uygun/muvafık bulma, kabul, rıza, muvafakat.
tasvibini bildirmek Verb
tasvip etmek Verb
bir tasarıyı kaydı ihtirazi ile onaylamak Verb
bir planı can-ı gönülden onaylamak Verb
kabul ettiğini baş hareketiyle ifade etmek Verb
başıyla tasdik etmek Verb
bir planı onaylamak Verb
onayladığını göstermek Verb
evet der gibi baş sallamak Verb
bir belgeyi onaylamak için damgalamak Verb
bir teklifi ittifakla kabul etmek Verb
teklifi ittifakla kabul etmek Verb
bir teklifi oybirliği yle kabul etmek Verb
birinin tasvibine tabi olmak Verb
yönetim kurulu onayı
bir şeyi muhayyer satın almak Verb
hükümet onayı
onay şartları Noun
tasvip şartları Noun
muhayyer (seçmeli) gönderme
mahkeme tasvibi
mahkeme onayı
kredi onayı
onaylandığı takdirde alınması koşuluyla gönderme
çevre işleri müdürlüğü onayı
finansman onayı
tasvip etmek Verb
satın alınmadan önce tüketici tarafından bir süre denenen
muhayyer mallar Noun
onay malları Noun
satın alma kararı verilmediği takdirde iade edilen mallar Noun
genel kurulun onayı
(Br) parlamentonun onayı
tasvipkârane
onaylayarak
onay belgesi
çoğunluk tasvibi
çoğunluk onayı
çoğunluğun onayı
tasvip görmek Verb
onaylamak Verb
birinin tasvibini almak Verb
Bakan oluru Proper Name, Public Administration
Bakanlık makamı oluru Proper Name, Public Administration
zorunlu onay
resmi tasvip
onaylama koşulu ile
seçmeli, beğenmece, beğenmeye bağlı, muhayyer, beğenilmek şartıyla, beğenilmezse iade edilmek kaydıyla.

We ship merchandise on approval.
We had the car for a day on approval: Arabayı bir günlüğüne muhayyer aldık.
approvals : muhayyer gönderilen mal.
siyasal onay Noun, Politics-Intl. Relations
peşin tasdik
peşin tasvip
peşin tasvip
peşin onay
ön onay
muhayyer satış
resmi tasvip
onay almak Verb
birinin tasvibine mazhar olmak Verb
muhayyer satış
onay damgası Noun
birinin onayını elde etmeye çalışmak Verb
birinin tasvibini almak Verb
tecrübe ve muayene şartıyla satış
senato onayı
örnek olarak göndermek Verb
hissedarların tasvibi (US)
hissedarlar onayı
anında verilen kredi onayı
sosyal onaylama damgası Noun
hissedar onayı
hissedarların tasvibi (US)
birinin onayına tabi
onay üzerine gönderme
...'i ...'in onayına sunmak Verb
tasvibe sunmak Verb
tasvibe arzetmek Verb
onaya sunmak Verb
'nın onayına sunmak Verb
sendikanın onayı
tip onayı Noun, Transport
oybirliği ile onay, oybirliği ile uygun bulma
Bakanın onayıyla Adverb, Public Administration
beğenilmek Verb
tutmak Verb
takdir kazanmak Verb
yazılı tasvip
yazılı onay
mahkemenin tasvibi
bir tayinin onayı
bir atamanın onayı
bir teklifin kabulü
antlaşmanın uygun bulunması Noun, International Law
bir hesabın onaylanması
zabıtların tasdiki
kâr zarar hesabının onayı
kâr-zarar hesabının onayı
yönetim kurulu üyelerinin fiillerinin onaylanması
yıllık mali tabloların onaylanması
bilançonun onaylanması
muhayyer satış
alıcının kabulüne bağlı satış
şartlı izin Noun, Competition Law
bir raporun onayında aynı fikirde olmak Verb
bir evrakı damgayla onaylamak Verb
tasdik etmek Verb
sendikanın onayıyla grev yapmak Verb
sendikanın onayıyla grev yapmak Verb
...'i ...'in onayına sunmak Verb
tip onay laboratuvarı
tutanağın onaylandığını belirtmek için oylama yapmak Verb
tutanağın onaylandığını belirtmek için oylama yapmak Verb
makamların onay ıyla
makamların onayıyla
Tip Onayı Yönetmelikleri Noun, Transport