approve of someone doing something

  1. Verb birinin birşeyi yapmasını onaylamak
  2. Verb birinin birşey yapmasını tasvip etmek
  3. Verb birinin birşey yapmasını uygun bulmak
  4. Verb birinin birşey yapmasını uygun görmek
  5. Verb birinin birşey yapmasını münasip bulmak