approve of someone doing something

  1. Fiil birinin birşeyi yapmasını onaylamak
  2. Fiil birinin birşey yapmasını tasvip etmek
  3. Fiil birinin birşey yapmasını uygun bulmak
  4. Fiil birinin birşey yapmasını uygun görmek
  5. Fiil birinin birşey yapmasını münasip bulmak