arbitrary number

  1. lalettayin bir sayı
  2. gelişigüzel bir sayı