arbitrate between parties to a suit

  1. Verb bir davanın tarafları arasındaki anlaşmazlıkta hakemlik etmek