argue someone down

  1. Verb kanıtlar ileri sürerek birinin ağzını kapatmak