argue something away

  1. Verb kanıtlar ileri sürerek bir şeyi çürütmek