arm in arm

  1. kolkola.
    They walked arm in arm.
kol kola
(US) ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Verb
ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Verb
ümit/cesaret verici şey, müşevvik.