arrange a case out of court

  1. Verb bir dava konusunda mahkeme dışında anlaşmaya varmak
  2. Verb bir davayı mahkeme dışında halletmek