arrange a meeting

  1. Verb toplantı düzenlemek
bir buluşma yeri ayarlamak Verb