arrange privately

  1. Verb mahkeme dışında uzlaşmak