arrogant

  1. Adjective müstekbir (outdated)
  2. Adjective kibirli, küstah, mağrur.
    arrogant manners: kibirli tavır.
kibirlenmek Verb