artificial intelligence

  1. Noun, Information Technology yapay zeka: doğal dil anlama, söz çözümleme, örüntü tanıma gibi algısal/bilişsel süreçlerle ilgili bilgisayarlı
    modeller geliştiren araştırma alanı.