as a joke

  1. şakacıktan şakadan
alaya vurmak Verb
bir şeyi şaka kabul etmek Verb
alayında olmak Verb
işi şakaya vurmak Verb