as between a and b

  1. A ile B arasındaki ilişki bağlamında