as likely as not

  1. büyük bir ihtimalle, çok muhtemel.
    He will succeed as likely as not: Büyük bir ihtimalle muvaffak
    olacak.
    He'll forget all about it as likely as not: Bütün bunları unutması çok muhtemeldir.