as often as not

  1. çoğunlukla, çok defa, çoğu kez.
    During the foggy weather the trains are late mor often than not:
    Sisli havalarda çok defa trenler gecikir.