ascend

 1. Verb (yukarı) çıkmak, yükselmek.
  The airplane ascended into the clouds: Uçak bulutlara yükseldi.
  to
  ascend stairs: merdivenleri çıkmak.
  to ascend the throne: tahta çıkmak.
  to ascend a river: ırmak boyunca akıntı yukarı gitmek.
 2. Verb tırmanmak.
  to ascend a mountain/a tower: dağa/kuleye tırmanmak.
 3. Verb artmak, çoğalmak, yükselmek.
 4. Verb, Music pesten tize geçmek, perdesini yükseltmek.
bir dağa çıkmak Verb
merdiven çıkmak Verb
ağaca çıkmak Verb
rütbece yükselmek Verb
kürsüye çıkmak Verb
tahta çıkmak Verb
göğe çıkmak Verb
bir ırmağın çıkış yerine doğru gitmek Verb