1. Fiil (yukarı) çıkmak, yükselmek.
  The airplane ascended into the clouds: Uçak bulutlara yükseldi.
  to
  ascend stairs: merdivenleri çıkmak.
  to ascend the throne: tahta çıkmak.
  to ascend a river: ırmak boyunca akıntı yukarı gitmek.
 2. Fiil tırmanmak.
  to ascend a mountain/a tower: dağa/kuleye tırmanmak.
 3. Fiil artmak, çoğalmak, yükselmek.
 4. Fiil, Müzik pesten tize geçmek, perdesini yükseltmek.
bir dağa çıkmak Fiil
merdiven çıkmak Fiil
ağaca çıkmak Fiil
rütbece yükselmek Fiil
kürsüye çıkmak Fiil
tahta çıkmak Fiil
göğe çıkmak Fiil
bir ırmağın çıkış yerine doğru gitmek Fiil