ask for someone's support

  1. Verb birinin desteğini istemek
  2. Verb birinden destek istemek